Samenwerkende kunstenaars van de HWK spreken af:

  • Stichting Open Atelier biedt een platform voor professionele kunstenaars in de Hoeksche Waard om een aantal keren per jaar hun werk te tonen aan een breed publiek.
  • De aangesloten leden maken autonome beeldende kunst of vormgeving, ieder met zijn eigen fascinatie, verbeeldingskracht, expertise en artistieke expressie.
  • De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan uit deelname aan de exposities.
  • Het lidmaatschap van de HWK loopt per kalenderjaar. Opzegging wordt voor het begin van een nieuw jaar gemeld.
  • De kunstenaar blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen werk als dit op externe locaties staat opgesteld. De Stichting of vrijwilligers of degene die zijn ruimte beschikbaar stelt of de mensen die helpen bij het realiseren van een expositie zijn niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan tijdens exposities, zoals vervoer, plaatsing, verplaatsing of anderszins.